เบสท์ พระเครื่อง

เข็ม ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา

฿0.00
เข็ม ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา จัดสร้างเนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็น ที่ระลึก สะสม อัน ทรง คุณค่า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง ทั่วไป
  • รหัสสินค้า : 000139

รายละเอียดสินค้า เข็ม ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา

พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จ พระราช สมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 ตลอดระยะเวลาที่ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ เสด็จ พระราช สมภพ ทรง บำเพ็ญ พระราช กรณียกิจ น้อยใหญ่ นานัปการ ทรง ยึดมั่นใน ทศพิธ ราชธรรม ทรง พระ วิริยะอุตสาหะ เพื่อความ ร่มเย็น ผาสุก แก่ อาณา ประชาราษฎร์  และ ประเทศ ชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มี พระ ราช ปณิธาน ที่จะ ขจัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ อาณา ประชาราษฎร์ ด้วย พระ ปรีชา ญาณ ที่ ล้ำเลิศ ทรง ริเริ่ม โครงการ พัฒนา อันเนื่อง มาจาก พระราช ดำริ ต่าง ๆ และได้ พระ ราชทาน แนวทางการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม กับการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น มิ่งขวัญ ร่มเกล้า ของ พสก นิกร ปวงชน ชาวไทย

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นับเป็น มหา มงคล สมัย พิเศษ อีก วาระ หนึ่ง ซึ่ง พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จะ เสด็จ พระราช สมภพ ครบ 80 พรรษา รัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) ในขณะนั้น จึงเห็นสมควรจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็น ราช สักการะ และในโอกาสนี้ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ ทรง พระ กรุณา โปรดเกล้าฯ พระ ราชทาน ตราสัญลักษณ์ พระ ราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

การจัดทำ เข็ม ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สำนักงาน ปลัด สำนัก นายกรัฐมนตรี จัดทำขึ้น เพื่อให้ ประชาชน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อร่วม ประดับ ในปี มหามงคล ทั้งยังเป็นสิ่งที่ ระลึก สะสม อัน ทรง คุณค่า เมื่อกาลเวลาผ่านไป และยังเป็น ประวัติ ศาสตร์ ให้ อนุชน รุ่นหลัง ได้ ศึกษา โบราณ ราชประเพณี อันเป็น มหามงคล สมัย พิเศษ ยิ่ง รวมทั้งเพื่อให้ ประชาชน ร่วมกับ รัฐบาล น้อม รำลึก ใน พระ มหา กรุณา ธิคุณ และแสดงความ จงรัก ภักดี แด่ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อนำ รายได้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อ ทรง ใช้สอย ตาม พระราช อัธยาศัย

สำนักงาน ปลัด สำนัก นายกรัฐมนตรี ได้รับอนุญาตจาก สำนัก ราช เลขาธิการ ให้เป็นผู้ผลิตและดำเนินการจัดจำหน่าย เข็ม ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดย เข็ม ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ที่จัดทำขึ้นนี้ สามารถสื่อความหมายของ ตรา สัญลักษณ์ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีขั้นตอนการผลิตที่มีความ ประณีต สูง มีความ สวยงาม กล่าวคือ ประกอบด้วย คริสตัล ของ สวารอฟสกี้ ตัว เข็ม กลัด ได้สั่งจาก ประเทศ สหรัฐ อเมริกา ซึ่งมี คุณภาพ สูง กลัด แล้วไม่ทำให้ เสื้อ เป็น รอย เสียหาย และ ด้าน หลัง เข็ม มี ตรา สำนัก นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง กล่อง บรรจุ หนังแท้ อย่างดี ซึ่งสั่งจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับ รายได้ ที่ หัก ค่าใช้จ่าย แล้วจะได้นำ ทูลเกล้า ฯ ถวาย เพื่อ ทรง ใช้สอย ตาม พระราช อัธยาศัย

เข็ม ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา หรือ เข็ม ที่ ระลึก ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระชนม พรรษา 80 พรรษา ให้เช่า พร้อม กล่อง กำมะหยี่ ตอนนี้หาไม่มีแล้วครับ ที่แท้ และได้รับ อนุญาต จัดสร้าง อย่างถูกต้อง ที่ผมเหลือไม่กี่ชุดเองครับ

สนใจติดต่อ 08-1267-0833

เข็มรุ่นนี้มีการจัดทำในแบบจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป และ ทำแจกให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้มีตำแหน่งสูงในประเทศซึ่งไม่มีจำหน่าย ซึ่งถือเป็นรุ่นกรรมการนั่นเอง

สำหรับรุ่นกรรมการที่ร้านเช่าหามาได้เพียงไม่กี่เข็ม

สนใจติดต่อ 08-1267-0833

ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย
สาขานางเลิ้ง
ชื่อบัญชี โรจน์ วราพรมงคลกุล
เลขบัญชี 0622381850

หรือจัดส่งทาง พัสดุเก็บเงินปลายทาง เพิ่มค่าส่ง 100 บาท

http://bestamulet.tarad.com

www.best-amulet.com

http://bestamulet.siamvip.com